คติธรรม

*คติธรรมเตือนใจ*

          *คติธรรมเตือนใตที่นำมาเพื่อแพร่นี้ เป็นคติธรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ไว้เป็นเครื่องเตือนสติเราเองในการดำเนินชีวิต เพื่อก้าวไปสู้ความสำเร็จในวันข้างหน้า ตามหลักพุทธศาสนสภาษิตของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้ว่า “จงเตือนตนด้วยตนเอง”

* คนที่ตั้งใจจริง ย่อมมีหนทางเสมอ *

  *A willful man will have his way *

* มีความอุตสาหะแล้ว ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้ *

* To industry nothing is impossible *

* จงรู้จักพอประมาณในทุกสิ่งทุกอย่าง *

* Moderation in all impossible *

*สิ่งดี ๆ ย่อมจบลงด้วยดี *

*All well that ends well *

*ความเชื่อมั่นในตน คือเคล็ดลับประการแรกของความสำเร็จ *

*Self-trust is the first secret of success *

*ความทรงจำ คืออนุทินประจำตัวเรา *

* Memory is the diary we all carry about with us *

*สิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เราต้องใช้ความอดทนรับไว้ *

*What cannot br cured must be endured *

*อุปสรรคทำให้จิตใจเข้มแข็ง การใช้แรงงานทำให้ร่างกายแข็งแรง *

*Diffculties strengthen the mind , as labour does the body *

*ผลงานยิ่งใหญ่ มิได้เกิดจากความแข็งแรง *

*Great works are performed not by strengh but by perseverance *

*ความรู้ได้มาจากประสบการณ์เท่านั้น *

*Knowledge comes from experience alone *

*ตัวอย่าง  ดีกว่าคำสอน *

*Examples are better oral teaching *

* คนดีไม่เบ่ง คนเก่งไม่โม้ คนโตไม่อวด *

* A good man does not extol himself ,*

* A clever man never boats ,*

* A great man never brags *

* เวลาที่เราไม่ต้องการ จะดูนานที่สุด *

* Time unused is the longest time *

* ไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อ *

* There is no saturating the fire with fuel. *

* ความคิดที่ดีที่สุดของเรา มักมาจากความคิดของผู้อื่น *

*Our best thought comes from others.*

* จนแต่มีเกียรติ ดีกว่ามั่งมีแต่อัปยศ *

*Poverty with dignity is better than wealth based on shame. *

*คนตาดี มักตกบ่อลึก *

* Those with good eyes are inclined to fall into deep wells. *

* จมแล้วยากที่จะปีนขึ้นพ้นโลก *

* It is difficult to emerge from the world, – it is easy to be submerged in it *

* การทำงานอย่าใช้เท้าเดิน จงใช้หัวเดินด้วย *

* In working , walk not only with your feet , but also with your head. *

*การสังเกตุ เป็นครูที่ดีที่สุด *     *จงเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านจะทำ*

* Observation is the best teacher. *    * Learningsomething that you may do something *

* จงทำดี แต่อย่าเด่น จะเป็นภัย *

*Do try to good but not to be great, other wise you be will in danger.*

* การล่ามช้างด้วยใบบัว ยังง่ายกว่าสอนคนห่าม *

* It is easier to chain an elephant with lotus fiber than to teach a crazy person*

*คนเรามีเวลาโง่ด้วยกันทุกคน แต่ไม่มีใครโง่ตลอดกาล *

*Everyone may be fool but nobody is fool for ever *

***************************************************************************************************************

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>